קורס מטעם ארגון המורים לעובדי הוראה בשנת שבתון בימי שלישי במכון הנאייטה סאלד בירושלים.

קורס מטעם ארגון המורים לעובדי הוראה בשנת שבתון בימי שלישי במכון הנאייטה סאלד בירושלים.

קורס מטעם ארגון המורים לעובדי הוראה בשנת שבתון בימי שלישי במכון הנאייטה סאלד בירושלים.

קורס מטעם ארגון המורים לעובדי הוראה בשנת שבתון בימי שלישי במכון הנאייטה סאלד בירושלים.

קורס מטעם ארגון המורים לעובדי הוראה בשנת שבתון בימי שלישי במכון הנאייטה סאלד בירושלים.

קורס מטעם ארגון המורים לעובדי הוראה בשנת שבתון בימי שלישי במכון הנאייטה סאלד בירושלים.

קורס מטעם ארגון המורים לעובדי הוראה בשנת שבתון בימי שלישי במכון הנאייטה סאלד בירושלים.

קורס מטעם ארגון המורים לעובדי הוראה בשנת שבתון בימי שלישי במכון הנאייטה סאלד בירושלים.

קורס מטעם ארגון המורים לעובדי הוראה בשנת שבתון בימי שלישי במכון הנאייטה סאלד בירושלים.

קורס מטעם ארגון המורים לעובדי הוראה בשנת שבתון בימי שלישי במכון הנאייטה סאלד בירושלים.